Neoficiální stránky
Oficiální stránky naleznete na: www.zamekdecin.cz

Otevřeno

1. okruh (zámecké interiéry)
listopad – únor:
PO – PÁ: 10 – 16h
SO – NE: 10 – 17h
březen – červen:
PO – NE : 9 – 17h
červenec – srpen:
PO - NE : 9 – 18h
září - říjen:
PO – NE : 9 – 17h

2. okruh (Barokní perly zámku)
dubern – říjen:
PO – PÁ: 11, 14, 15:30

Růžová zahrada:
duben:
so, ne, svátky 10 – 18h
květen – srpen:
denně 10 – 20h
září:
denně 10 – 18h

říjen:
so, ne, svátky 10 – 18h

Vstupné
1. okruh (zámecké interiéry)
dospělí 90,-Kč
studenti/senioři 70,-Kč
děti 50,-Kč
rodinné 220,-Kč


2. okruh (Barokní perly zámku)
dospělí 70,-Kč
studenti/senioři 65,-Kč
děti 40,-Kč
rodinné 180,-Kč

Růžová zahrada:
dospělí 15,-Kč
děti 6,-Kč


 

Zámek leží v samém středu města Děčín nad soutokem řek Labe a Ploučnice. Patří mezi největší a historicky nejvýznamnější objekty svého druhu v Čechách. Po několika přestavbách dospěl do podoby barokně-klasicistního zámku.

V prostoru dnešního zámku existovalo již od 10. století dřevěné hradiště. To bylo ve 13. století přestavěno na královský hrad. Od počátku 14. století sloužil objekt jako reprezentativní sídlo několika šlechtickým rodům, z nichž jeho osud ovlivnili nejvýrazněji páni z Vartenberka, z Bünau a hrabata rodu Thun-Hohenstein. V roce 1932 byla rodina Thunů nucena z ekonomických důvodů zámek prodat československému státu.

Od roku 1932 sloužil zámecký areál postupně československé, německé a sovětské vojenské posádce. Pobyty armád budovu výrazně poškodily. Odchod Sovětské armády v roce 1991 umožnil zahájit obnovu zámeckého areálu a snahu o zpřístupnění veřejnosti.

Dnes je zámek ve vlastnictví města Děčín a je nepřehlédnutelnou dominantou tohoto příhraničního sídla.


Dlouhá jízda – přístupová cesta do děčínského zámku dlouhá 292m, po obou stranách je lemována zdmi, které se směrem vzhůru snižují a opticky tak komunikaci prodlužují, vznikla několik let trvající úpravou skalní ostrožiny

Kaple sv. Jiří – byla zřízena na konci 18. století, návštěvníky upoutá nádherné klenutí stropu, po celou dobu pobytu vojska sloužila kaple jako kuchyně, prostor kaple byl v nedávné době rekonstruován a v současnosti slouží jako koncertní a přednáškový sál a oddací místnost.

Výstavy – ve východním křídle zámku je zrekonstruováno několik místností, do kterých jsou umísťovány výstavy umělců z Děčína a okolí.

Zámecká konírna - je patrně umělecky nejhodnotnější místností na zámku, nechal jí zřídit Maxmilián Thun-Hohenstein, velký milovník koní, stálo zde 23 koní a v čela se nacházela fontána také ve tvaru koně.

Růžová zahrada – je jednou z nejcennějších uměleckých památek ve městě, je umístěna na skalní terase nad městem souběžně s Dlouhou jízdou, název získala poté, co zde bylo založeno rosarium, zahradě vévodí gloriet nesoucí soubor soch mytologických božstev.

sala terrena – na horní části Růžové zahrady, zdi a strop jsou vyzdobeny původními nástěnnými malbami z roku 1678, jejich námětem je příběh z řecké mytologie.

Gloriet – vznosná dvoupatrová vyhlídková stavba, korunují ji sochy dvou zápasníků a balustrádu zdobí sedm ženských skulptur, ukrývá vstup do kryté chodby přistavěné k severní zdi Dlouhé jízdy a spojující prostor zámku s kostelem Povýšení sv. Kříže.

Mimo hlavní prohlídku je možné shlédnout expozici Okresního muzea (za samostatné vstupné) – barokní obrazy, veduty děčínska, zámecká zbrojnice obsahující část zbraní a exponátů zachráněných před devastací, je zdobena původními freskami a dřevěným stropem.
 
Víte že…

Víte, že Žichovice v jižních Čechách bývaly kdysi útočištěm rýžovníků zlata? Dnes zde stojí zámek.
 
 
design by ITBS České Švýcarsko – Ubytování © 2006